Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Informacje
2011-03-18 05:28:30
ISO 14 001 - podstawy i wymagania


 System zarządzania środowiskowego jest jednym z najważniejszych systemów zarządzania stosowanych w firmach. Wdrożony system przynosi realne efekty ekologiczne - wpływa na ograniczenie negatywnego wpływu działalności na środowisko,

a jednocześnie gwarantuje, że postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

 
 Prawidłowo wdrożony system sprawia, że żadna kontrola służb ochrony środowiska nie przysporzy nam kłopotów. Unikniemy kar, upomnień i innych problemów.

 

 System zarządzania środowiskowego opiera się na kilku głównych założeniach: 

  •  polityka środowiskowa
  •  identyfikacja aspektów środowiskowych
  •  cele i zadania
  •  monitorowanie i pomiary - środowisko
  •  monitoring prawa
  •  świadomość ekologiczna

  •  Wszystkie te aspekty systemu są ze sobą ściśle powiązane - współgrają ze sobą i oddziałują na siebie wzajemnie. System nie będzie prawidłowo funkcjonował w przypadku zlekceważenia któregokolwiek z założeń normy.

 

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...