Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Informacje
2011-03-18 05:33:34
ISO 14 001 - monitorowanie


 Wdrożony system zarządzania środowiskowego, podobnie jak i inne systemy zarządzania, wymaga stałego monitorowania i doskonalenia. Monitorowaniu podlegają wszystkie elementy systemu, ocena efektywności

 i skuteczności podejmowanych działań. Norma ISO 14001 wymaga również stałego monitorowania zmian prawnych

 - i to nie tylko nowych ustaw czy rozporządzeń, ale również aktów prawa miejscowego. Monitorowaniu podlegają również wszystkie posiadane środowiskowe decyzje administracyjne (np. terminy ważności) oraz umowy z kontrahentami (np. dotyczące odbiorów odpadów czy zagospodarowania ścieków). Sposób monitorowania zmian prawnych musi być zapisany odpowiednią procedurą systemową. Monitorowaniu muszą również podlegać aspekty środowiskowe - dlatego też istotne są pomiary emisji, ewidencja wytwarzanych odpadów oraz ocena skuteczności podejmowanych działań, które mają ograniczać negatywne oddziaływanie aspektów na środowisko. Monitorowanie jest jednym z najważniejszych obszarów systemu zarządzania środowiskiem.

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...